Два пілотні проекти

Бер 17, 2021

Для двох територій дослідження в стадії реалізації: розробка гідрогеологічних моделей для транскордонних територій.

Територія дослідження 1 – транскордонна зона між Польщею та Україною

В рамках WP3 – “Оцінка ресурсів транскордонних підземних басейнів” проектна група працює над створенням цифрової гідродинамічної моделі для оцінки перетоків підземних вод між Польщею та Україною. Модель служитиме інструментом для спільного управління ресурсами підземних вод між двома країнами, а також для стійкого використання ресурсів.

Територія моделі охоплює території зі значним транскордонним перетоком підземних вод в основних водоносних горизонтах. Виділена територія охоплює площу близько 7150 км2 і включає в себе фрагменти водозбірних басейнів річок Сан і Буг в їх верхній частині.

Розробка концептуальної моделі почалася з підготовки трьох транскордонних гідрогеологічних розрізів для створення діаграми концептуальної моделі. В рамках концептуальної моделі району дослідження були виділені два шари: 1-й шар – алювіальний водоносний горизонт в долинах великих річок; 2-й шар просторово неоднорідний. На півночі – це верхньокрейдовий тріщинуватий водоносний горизонт, в центральній частині – неогеновий тріщинувато-пористий водоносний горизонт, а на півдні – четвертинний пористий водоносний горизонт.

Поле фільтрації було розраховано з використанням методу кінцевих різниць в програмному забезпеченні “Groundwater Vistas ver.6”. Водоносна система була нанесена на карту за допомогою дискретизаційної сітки з кроком 500 × 500 м. Мінливість потужності окремих шарів було визначено шляхом інтерполяції їх покрівлі та підошви за даними по приблизно 3000 архівних бурових свердловин. В основу моделі було покладено серії вимірювань рівнів підземних вод, виконаних в моніторинговій мережі свердловин і в обраних водозаборах. Була отримана висока ступінь відповідності моделі оригіналу, що виражається в низьких значеннях похибки.

 

Територія дослідження 2 – транскордонна територія між Латвією і Естонією

Регіональна гідрогеологічна модель Балтійського Артезіанського басейну, так звана PUMA, використовується в якості основи для оцінки Естонсько-Латвійських транскордонних гідрогеологічних умов. Модель була розроблена Латвійським університетом і адаптована до потреб проекту EU-WATERRES для оцінки перетоків підземних вод між обома країнами. Територія, яка являє інтерес для моделювання, окреслена протяжністю транскордонних підземних водойм і взята з регіональної моделі.

Геометрія моделі структурована по верствам з урахуванням геологічної будови території, з безперервними гідрогеологічними властивостями по кожному шару, що оцінюються в процесі калібрування.

Для побудови геометрії моделі використовувалися геологічні дані з різних джерел, в тому числі інформація з описів свердловин в якості основного джерела, а в якості додаткового матеріалу – структурні карти основних геологічних утворень і геологічні карти протяжності розподілу пластів.

Модель відкалібрована на основі вимірювань рівня підземних вод у моніторингових свердловинах, доповнених вимірами напору в експлуатаційних свердловинах. Враховуючи чітко виражену часову залежність спостережень за рівнем підземних вод, 2010 рік обраний базовим роком для модельного сценарію, де спостереження попередніх років розглядаються за допомогою коригуючих коефіцієнтів.

 

Перейти до вмісту