Про проект

Більшість регіонів, охоплених Фондом грантів ЄЕА та Норвегії для регіонального співробітництва, мають проблеми, пов’язані з транскордонними водами, оскільки 70% з них використовують води з транскордонних водозбірних басейнів. Транскордонні ресурси підземних вод заслуговують на особливу увагу, оскільки їх складніше діагностувати та керувати ними, ніж поверхневими водами. Обмін даними між сусідніми країнами щодо транскордонних підземних вод відбувається повільно та непослідовно.

Проект зосереджений на інституційному секторі, реалізуючи завдання окремих країн, пов’язані з визнанням, захистом та управлінням ресурсами підземних вод. Це група державних установ – геологічних інститутів і служб, органів водного господарства, підприємств геологічної галузі, регіональних і місцевих органів влади – які займаються охороною навколишнього середовища. Всі ці установи потребують доступу до узгоджених та інтегрованих транскордонних гідрогеологічних даних. EU-WATERRES – це перша ініціатива з уніфікації просторових гідрогеологічних даних держав-членів ЄС та України з можливістю доступу до них через Інтернет.

EU-WATERRES має на меті підвищити спроможність державних установ управляти ресурсами транскордонних підземних вод шляхом створення інтегрованої інформаційної та дослідницької платформи, впровадження нових інструментів картографування та аналізу даних, а також рішень для скоординованого управління та комплексного захисту підземних вод.

Проект зосереджений на питанні сталого використання водних ресурсів – одному з питань у програмній сфері: Довкілля та екосистеми.

Основні цілі/завдання

агальною метою проекту EU-WATERRES є створення інструментів для скоординованого управління та комплексного захисту транскордонних підземних вод за допомогою геоінформаційної платформи. Платформа EU-WATERRES буде інтегрованим середовищем моделювання ГІС для створення цифрових гідрогеологічних карт і моделювання кількості та якості транскордонних підземних вод. В рамках проекту буде створено 2 транскордонних кластери, що представляють два регіони: Балтію та Східну Європу. Наукові дослідження якості та кількості підземних вод у транскордонних регіонах будуть проводитись у двох обраних пілотних областях.

На латвійсько-естонському прикордонні та на польсько-українському кордоні, який також є східним кордоном Європейського Союзу, на основі даних вимірювань будуть розроблені моделі динаміки стоку підземних вод, що дозволить на більш пізньому етапі оцінити їх сприйнятливість до забруднення як антропогенними, так і геогенними джерелами.

Конкретні цілі проекту включають:

  • інтеграція існуючих програмних модулів для гідрогеологічного картографування та аналізу даних спостережень в єдине середовище: ГІС-платформа EU-WATERRES;
  • підтримка осіб, які приймають рішення, в інноваційному підході до розробки сценаріїв та моделювання для розробки відповідних програм захисту транскордонних підземних вод від забруднення та виснаження;
  • створити основу для координації процедур моніторингу підземних вод на транскордонних водозборах;
  • оптимізація використання даних моніторингу транскордонних підземних вод, шляхом отримання результатів аналізу придатності та якості води, моніторингу забруднення підземних вод;
  • застосувати ці інноваційні програмні інструменти до 3 кейсів в ЄС та 1 кейсу в Україні.

Короткий опис проекту

Усі заходи, що здійснюються в рамках проекту, спрямовані на створення плану для нарощування потенціалу європейських та сусідніх країн щодо контролю якості та кількості підземних вод у транскордонних зонах. Цей план буде орієнтований на очікувану кількість близько 1000 осіб з принаймні 40 різних установ, зацікавлених в ефективній системі управління природними ресурсами. Близько 300 людей в ЄС і близько 100 людей в Україні пройдуть пряме навчання, як користуватися платформою.

Усі результати проекту забезпечать головний бажаний результат – посилення координації, підвищення ефективності міжнародного співробітництва в управлінні та контролі транскордонних підземних вод, контроль якості, а також підвищення обізнаності громадськості, щодо проблеми виснаження та забруднення підземних вод.

Транскордонна цінність проекту є результатом поєднання національних дослідницьких інфраструктур, державних установ, даних спостережень, наукових і практичних знань в єдину систему для комплексного використання інформації про транскордонні підземні води в ЄС.

Очікується, що довготривалість проекту буде необмеженою, оскільки проведені геологічні дослідження забезпечать продовження транскордонного моніторингу та оновлення інтегрованих гідрогеологічних баз даних у рамках статутних завдань.

Результати проекту EU-WATERRES стосуються не лише регіонів, залучених до впровадження пілотних досліджень на тестових територіях, але можуть бути адаптовані та впроваджені в інших транскордонних басейнах, що, безсумнівно, є додатковою перевагою. Крім того, це перша ініціатива зі створення універсального інструменту підтримки прийняття стратегічних рішень у контексті управління водними ресурсами на прикордонних територіях.

Кінцевою та головною метою проекту є консолідація дослідницьких мереж для комплексного використання інформації про транскордонні європейські підземні водні ресурси. Функціональність ІТ-інструментів, розроблених EU-WATERRES, гарантує, що їх можна використовувати для створення аналогічних баз даних і карт для інших транскордонних територій.

Наукові методології та рекомендації проекту щодо оцінки ресурсів, моніторингу, оцінки стану, скоординованого використання та інтегрованої охорони транскордонних підземних водних тіл базуватимуться на стандартах, викладених у відповідних директивах ЄС, щоб їх можна було впроваджувати в інших установах ЄС, які не є партнерами в реалізації проекту.

Інструменти, розроблені в рамках проекту для підтримки осіб, які приймають рішення в секторі управління ресурсами транскордонних підземних вод, будуть цінними не тільки для окремих регіонів Європи, але може бути моделлю належної практики з використанням багаторівневого та відкритого підходу до скоординованого використання ресурсів – як природних, так і ресурсів даних.

Проект розробить рішення для сприяння співпраці між партнерством EU -WATERRES та іншими європейськими ініціативами у водному секторі. Планується налагодити наукову співпрацю з установами, які беруть участь у поточних або майбутніх проектах, як місцевих, так і регіональних.

Перейти до вмісту